Atribuţii

ATRIBUTIILE VICEPRIMARULUI

Pe linia bugetului local:
• Participa la fundamentarea bugetului local, furnizand informatiile necesare, in special privind administratia publica, cheltuielile cu bunurile si serviciile, taxele si impozitele;
• Raspunde, prin delegare data de primar, prin compartimentul financiar, de corecta inregistrare a contribuabililor la organul financiar teritorial,
Pe linia serviciilor publice asigurate cetatenilor:
• Coordoneaza activitatea administratorului si a personalului din subordinea acestuia;
• Coordoneaza activitatea compartimentului politie comunitara;
• Raspunde de organizarea activitatilor pe linia protecţiei civile şi a situaţiilor de urganţa
• Urmareste derularea contractelor de furnizare a unor servicii de catre agentii care au incheiat astfel de contracte cu primaria;
• Urmareste luarea masurilor de paza de catre agentii economici de pe raza comunei si organizeaza, in caz de necesitate, paza obiectivelor primariei;
• Raspunde de evidenta si folosirea corespunzatoare a terenurilor si mijloacelor fixe de patrimoniu al comunei;
• Urmareste aplicarea prevederilor PUG, PUZ, PUD;
• Raspunde de asigurarea iluminatului public si de extinderea alimentarii cu energie electrica;
• Raspunde de aspectele administrative privind alimentarea cu apa, canalizare si administrarea apelor uzate;
• Raspunde de aspectele administrative ale alimentarii cu gaz si extinderea retelei de alimentare;
• Raspunde de administrarea pasunilor si padurilor din patrimonial primariei;
• Coordoneaza masurile de imbunatatire a circulatiei pe raza comunei;
• Participa la elaborarea planului anual de achizitii publice, la pregătirea şi desfăşurarea licitaţiilor pentru servicii şi lucrări.

Pe linia activitatilor economice desfasurate pe raza comunei si a derularii contractelor de participatiune incheiate de primarie:
• Controleaza desfasurarea de catre agentii economici a activitatilor prevazute in autorizaţii.
• Urmareste onorarea de catre agentii economici a obligatiilor privind protectia mediului, sanatatea si igiena, salubrizarea, publicitatea,;
• Urmareste respectarea prevederilor acestor contracte, incasarea de catre primarie a beneficiilor, protejarea mediului, intretinerea drumurilor, incasarea taxalor aferente cantitatilor de materiale transportate;
Pe linia sprijinului administrativ al unitatilor de invatamant:
• Se informeaza despre nevoile unitatilor scolare si acorda sprijin pentru asigurarea condiţiilor materiale necesare desfasurării procesului instructive educativ.
• Colaboreaza cu directorii de scoli pentru organizarea unor activitati de educare a copiilor in domeniul circulatiei rutiere, mediului, protectiei impotriva incendiilor; intretinerii parcurilor si zonelor verzi;