Asistenţă socială

Compartimentul Asistenta Sociala

Misiunea - Compartimentului de asistentasociala este aceea de identificare a nevoilor sociale individuale ,familiale si de grup, consiliere si sprijin pentru familiile si persoanele aflate in dificultate din comuna Cicârlău, județul Maramureș
Scopul - este îmbunătăţirea calităţii vieţii acelor beneficiari care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi proprii un mod normal şi decent de viaţă.
Asistenţa socială la nivelul compartimentului de asistenta sociala se realizează prin acordarea de prestaţii sociale şi furnizarea de servicii sociale.
Principalele Obiective:
o Asigurarea de servicii sociale de calitate, flexibile, respectând standardele generale în domeniu.
o Informarea continuă a beneficiarilor referitor la serviciile şi prestaţiile sociale acordate.
o Colaborări cu instituţii publice şi ONG-uri, prin realizarea de parteneriate, proiecte şi programe de combatere a marginalizării sociale.
o Implementarea unor programe de prevenire a marginalizării sociale, a situaţiilor de risc şi a dependenţei de sistemul de protecţie socială.
Domeniile de activitate:
o Protecţia copilului şi familiei
o Protecţia persoanelor vârstnice
o Protecţia persoanelor cu handicap
o Protecţia persoanelor şi familiilor cu venituri mici
Compartimentul de Asistenţă Socială din cadrul Consiliului Local Cicârlău este o instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al comunei Cicârlău
Coordonarea compartimentului de asistenta sociala se realizează de cătreprimarul comunei Cicârlău ,domnul Sorin LUPȘE și secretarul general al comunei Cicârlău, doamna Georgela POP.
Conducerea Compartimentului de Asistenţă Socială este asigurată de doamna Lăcrămioara DRAGOMIR - consilier superior.

►ACREDITARE ŞI CERTIFICARE COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Compartimentul de Asistenţă Socială din cadrul Consiliului Local Cicârlău este acreditat ca furnizor de servicii sociale prin Certificatul de Acreditare seria AF Nr. 005853, emis de MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIIȚIEI SOCIALE la data de 20.03.2019