Învaţământul

Scurt istoric

Învăţământul din comuna Cicîrlău funcţionează în cele trei sate aparţinătoare: Cicârlău, Ilba, Handalu Ilbei.
- 1769 - este anul primei atestări documentare a învăţământului confesional Cicîrlău, Ilba şi Bârgău. Învăţământul funcţiona pe lângă biserici, apoi în „chilii" din sat. Primii învăţători au fost preoţii Popa Gavrilă şi Popa Rad, iar la 1800 preotul Mihail Maxim. Numărul elevilor care frecventau şcoala era foarte mic (10-14 elevi). Se predau cunoştinţe de citit, scris, „socotit" şi religia. Biserica organiza, conducea şi controla şcoala. Mai târziu a avut o dublă subordonare: faţă de biserică şi de stat.
- 1832-1833 - este primul an şcolar care funcţiona cu cantor învăţător.
- Cca. 1800 primul local de şcoală.

La 1855 localul de şcoală fiind vechi, se solocită construirea unui nou local de şcoală. Şcoala era construită din lemn, acoperită cu paie şi nepadimentată. În şcoală funcţiona şi locuinţa cantorului - învăţător.
- 1858 se dă în folosinţă un nou local de şcoală având locuinţă şi pentru cantorul - învăţător. Era construită tot din lemn acoperită cu paie, nepadimentată.
- 1896 - s-a construit prima şcoală din cărămidă, acoperită cu ţiglă, cu două săli de clasă şi locuinţă pentru cantorul - învăţător (actualul local nr. 2). Era pardosită cu scândură, încălzită cu lemne, iluminată cu „gaz" (petrol).
- 1900 - funcţionează Grădiniţa.
- 1965 - din acest an îşi desfăşoară activitatea Şcoala gimnazială (actualul local nr.1).

Evoluţia învăţământului din satul Ilba parcurge un drum ce este marcat, ca toate aspectele societăţii, de mersul evenimentelor istorice.Dacă prima menţiune documentară a satului apare la sfârşitul sec. XV, cea referitoare la apariţia unei şcoli în localitate este din anul 1769, o şcoală confesională, aparţinând ritului greco-catolic. Un catalog din anul şcolar 1885/86 ne oferă date privind numărul elevilor care frecventau cursurile în acea perioadă - 22 din care 16 fete; sistemul de notare - calificative.

Alte documente vorbesc despre preocuparea autorităţilor privind bunul mers al învăţământului.

Exemplu :documente din anul 1921 precizează salarizarea învăţătorilor şi condiţiile angajării ajutorilor învăţători în lipsa celor titulari.
În anul 1890 este construită prima şcoală din satul Ilba, a cărei clădire există şi astăzi, cunoscută cu numele de „şcoala veche".
Între 1940-1944, ocupaţia hortistă a însemnat şi pentru învăţământul din Ilba, o perioada grea, trecându-se la maghiarizarea lui.
Populaţia şcolară a crescut şi a necesitat construcţia unei noi clădiri care a început în anul 1968 şi s-a terminat în 1969, „şcoala nouă".

Viziunea şcolii

„Şcoala secolului XXI pentru comunitatea rurală"

Elevii şi cadrele didactice din comuna Cicîrlău îşi doresc pentru viitor ca şcoala lor să aibă rezultate şi performanţe cât mai bune, să contribuie la progresul comunităţii, la creşterea calităţii vieţii şi la formarea de buni locuitori cărora să le pese de cei din jur, iar membrii acestei comunităţi să se implice mai activ în viaţa şcolii şi să se dezvolte pe tot parcursul vieţii.

Misiunea şcolii

Şcolile noastre îşi propun ca în următorii 4 ani să ofere elevilor o educaţie de calitate cu dascăli foarte bine pregătiţi profesional, prin programe internaţionale/ europene, într-un mediu şcolar corespunzător, cu dotare tehnico-materială bună, printr-o implicare mai activă a locuitorilor din comună, prin eficientizarea parteneriatelor şcoală-comunitate.
Instituţiile noastre vor avea porţile deschise pentru toţi membrii comunităţii (copii, tineri, adulţi) în asigurarea apropierii dintre oameni, cunoaşterea şi acceptarea reciprocă în vederea unei convieţuiri armonioase.

Şcoala va fi locul unde elevii trebuie să se simtă ca acasă, să-şi dezvolte personalitatea, să găsească ceva util şi plăcut de făcut şi să devină membrii responsabili ai comunităţii care să-şi găsească profesiuni şi drumuri proprii în viaţă. Şcoala se va dezvolta ca centru de resurse informaţionale pentru comunitate şi de păstrare a tradiţiilor şi obiceiurilor locale prin intermediul copiilor/elevilor şcolilor noastre.

Ţinte strategice

La nivelul comunităţii educaţionale din Cicîrlău ne propunem:
- adaptarea curriculumului la decizia şcolii la necesităţile educaţionale şi la nevoile comunităţii;
- participarea fiecărui cadru didactic din comună la cursuri de formare şi perfecţionare, examene pentru grade didactice, autoformare;
- dezvoltarea unui parteneriat privilegiat cu comunitatea;
- asigurarea accesului tuturor elevilor la tehnică modernă de calcul şi comunicare;
- asigurarea funcţionalităţii bazei materiale.

 Învaţământul din comuna Cicîrlău are 25 de clase cu un număr de 32 de cadre didactice şi 485 de elevi.