Consultare P.U.Z. Cicirlau - Reactualizare reglementari tehnice

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 cu modificările și completările ulterioare privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, aducem la cunoştinţa proprietarilor, vecinilor şi publicului interesat de a transmite eventuale observaţii şi sugestii asupra propunerilor din documentaţia de urbanism PUZ.

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI privind intentia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal in perioada 05.11.2014 -19.11.2014 intre orele 9.00 - 14.00 la sediul Comunei Cicîrlău.
Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este arh. Lazăr George, adresa Comuna Cicîrlău, nr. 389, telefon 0262.481.002 sau 0725.356.785, e-mail: primariacicarlau@yahoo.ro
Raspunsul la observatiile transmise va fi redactat : pe suport hartie si va fi pus si pe internet pe
pagina Web. al primariei : www.comunacicirlau.ro in data 24.11.2014.

Pentru o mai bună comunicare privind implementarea Planului Urbanistic Zonal, persoanele interesate sunt convocate la o dezbatere publică ce va avea loc la sediul Comunei Cicîrlău, după următorul program, structurat pe zile, în funcție de zonele ce vor fi studiate în cadrul proiectului:
• Zona industrială M1 Iepuri - LUNI 10.11.2014 ÎNTRE ORELE 08.00 - 09.00;
• Zona industrială M1b situată în sat Cicîrlău, la Nord-Est de E 58, la intrarea în com. Cicîrlău dinspre loc. Tăuții Magherăuș - LUNI 10.11.2014 ÎNTRE ORELE 09.00 - 10.00;
• Zona spatii verzi pentru agrement, situată la Nord-Est de DE 58, la limita loc. Cicîrlău cu Bușag - MARȚI 11.11.2014 ÎNTRE ORELE 08.00 - 09.00;
• Zona locuinte individuale si colective cu P-P+2 niveluri situate in noile extinderi sau in enclave neconstruite - MARȚI 11.11.2014 ÎNTRE ORELE 09.00 - 10.00;
• Zona nou introdusa in teritoriul administrativ Cicirlau de la orasul Tautii Magheraus - MIERCURI 12.11.2014 ÎNTRE ORELE 08.00 - 09.00;
• Zona spatii verzi publice cu acces nelimitat situată între DE 58 și calea ferată, la intrarea în loc. Cicîrlău - MIERCURI 12.11.2014 ÎNTRE ORELE 09.00 - 10.00;
• Zona industrială M1 - Ilba, situată la Sud-Vest de E 58, la ieșirea din loc. Ilba spre loc. Săbișa - MIERCURI 12.11.2014 ÎNTRE ORELE 10.00 - 11.00;