Consultare P.U.Z. Taul cu Arini

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 cu modificările și completările ulterioare privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, aducem la cunoştinţa proprietarilor, vecinilor şi publicului interesat de a transmite eventuale observaţii şi sugestii asupra propunerilor din documentaţia de urbanism PUZ.

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI privind intentia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal in perioada 05.11.2014 -19.11.2014 intre orele 9.00 - 14.00 la sediul Comunei Cicîrlău.
Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este arh. Lazăr George, adresa Comuna Cicîrlău, nr. 389, telefon 0262.481.002 sau 0725.356.785, e-mail: primariacicarlau@yahoo.ro
Raspunsul la observatiile transmise va fi redactat : pe suport hartie si va fi pus si pe internet pe
pagina Web. al primariei : www.comunacicirlau.ro in data 24.11.2014.

Pentru o mai bună comunicare privind implementarea Planului Urbanistic Zonal, persoanele interesate sunt convocate la o dezbatere publică ce va avea loc la sediul Comunei Cicîrlău - LUNI 10.11.2014 ÎNTRE ORELE 10.00 - 11.00;


Download fisier atasat: Informare PUZ Taul cu Arini.pdf