Anunt informare PUZ

Nr. 1267/17.03.2015

ANUNȚ
INFORMAREA ȘI CONSULTAREA PUBLICULUI CU PRIVIRE LA PROPUNERILOR DOCUMENTAȚIILOR P.U.Z. - SCHIMBARE DE DESTINATIE PENTRU CONSTRUIRE COMPLEX SERVICII AUTO ÎN COMUNA CICÎRLĂU, NR. CAD. 51435, beneficiar BMG BOTA & DUMITRE S.R.L.-D cu sediul în comuna Călineşti-Oaş, sat Călineşti-Oaş, nr. 601, în judeţul Satu Mare.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 cu modificările și completările ulterioare privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, aducem la cunoştinţa publicului interesat elaborarea de către SC Aedilis Proiect SRL a documentaţiile de urbanism mai sus menționate, în care sunt cuprinse propunerile de dezvoltare a zonei respective.

PUBLICUL ESTE INVITAT SA CONSULTE DOCUMENTAȚIILE ȘI SĂ TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI cu privire la acestea in perioada 18.03.2015 - 13.04.2015 intre orele 9.00 - 14.00 la sediul Comunei Cicîrlău, din loc. Cicîrlău, nr. 389, telefon 0262.481.002, e-mail: primariacicarlau@yahoo.ro precum și la sediul proiectantului SC AEDILIS PROIECT SRL din loc. Baia Mare, str. 1 Mai, nr. 25, tel. 0362.404.917, e-mail office@aedilisproiect.ro. Documentația poate fi consultată și pe sit-ul Comunei Cicîrlău: www.comunacicirlau.ro, secțiunea Urbanism. 
Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului din cadrul Comunei Cicîrlău este arh. Lazăr George din cadrul Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului.
Raspunsul la observatiile transmise va fi redactat: pe suport hartie si va fi pus si pe internet pe pagina Web. al primariei : www.comunacicirlau.ro in data 14.03.2015.