Avizare de mediu PUZ- Stabilirea reglementărilor tehnice în UTR M1, V1a, IS2 în comuna Cicîrlău

Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş anunţă publicul interesat că, PUZ-Stabilirea reglementărilor tehnice în UTR M1, V1a, IS2 în comuna Cicîrlău f.nr., jud. Maramureş, titular: Zete Vasile, reprezentant al comunei Cicîrlău în calitate de primar, localitatea Cicîrlău, nr. 389, nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş, municipiul Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, cod 430073, tel. 0262/276304, fax. 0262/275222, email: office@apmmm.anpm.ro, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:00 şi vineri între orele 8:00-14:00 în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.